image
image
image
image
image
image
image
image
image

2016. április 29.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Javaslat a Győri Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolójának elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

2 Javaslat az Önkormányzat hatékonyabb és jogszerű működésének biztosításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester és a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 22. Letöltés

3 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet, továbbá egyéb településrendezéssel és városkép védelmével kapcsolatos rendelet módosítására
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

4 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

5 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

6 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

7 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

8 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

9 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

10 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

11 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

12 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

13 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

14 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

15 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

16 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

17 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

18 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

19 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

20 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

21 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

22 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

23 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

24 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

4 Javaslat a közterület használatával kapcsolatos szabályokról, továbbá a reklámelhelyezésekről, valamint az ezzel összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendeletek elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester és a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

5 Tájékoztató a 2017. évi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) előkészítésével kapcsolatos beruházási tevékenységekről
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

6 Javaslat „Az egészséges és aktív életmód érdekében az oktatás és foglalkoztatás támogatása városi nyitott terek használatának növelésével - PREHealth' című pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

7 Javaslat a 2015. évben végzett belső ellenőrzésekről készített éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

8 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

9 Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

10 Javaslat alapítványok támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

11 Javaslat a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. végelszámolásának befejezéséhez szükséges döntések meghozatalára
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

12 Javaslat a Győr, Kossuth Lajos u. 70. szám alatt lévő 68,0 m2 nagyságú üzlethelyiség Generációk Háza részére történő üzemeltetésbe adására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

13 Javaslat a győri 394 hrsz.-ú ingatlan Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére történő működtetésbe adására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

14 Javaslat a győri 4404/4/B/25 hrsz.-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelölésére
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

15 Javaslat a Győr 5743/6 hrsz.-ú ingatlan meghatározott részének ingyenes állami tulajdonba adására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

16 Javaslat önkormányzati tulajdonú terület bérlet útján történő hasznosítására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

17 Javaslat a győri 6190/A/10 hrsz.-ú társasházi lakás vételárának módosítására
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

18 Javaslat a Győr, Töltésszer utcában található 8706/2 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

19 Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, valamint tájékoztató az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat és a Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának felülvizsgálatáról
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

20 Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-dunántúli Régiójának támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

21 Javaslat közterületek elnevezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

22 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2015. évi beszámolójának és 2016. évi munkatervének jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

23 Javaslat amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására keretből alapítványok támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

24 Javaslat a Győri Nemzeti Színház szállítója részére történő előleg kifizetésének engedélyezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

25 Javaslat Baross Gábor emlékére köztéri szobor állítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

26 Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó:Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

27 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

28 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés

29 Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni méltányossági kérelem elbírálására (zárt ülés)
Előadó:Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
NAPIREND ELÕTT
1 Meghívó
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. április 21. Letöltés